01
Wybierz demo
Kliknij ikonę wybranego demo
02
Zaloguj się
Login: demo Hasło: demo
03
Poznaj system
I jego możliwości...
Spółdzielnia mieszkaniowa
Nadzór nad gospodarką energetyczną obiektów spółdzielni obejmujący system CO i CWU.
Wspólnota mieszkaniowa
Nadzór nad gospodarką energetyczną budynku obejmujący system CO i CWU z wykorzystaniem węzła cieplnego i kolektorów słonecznych.
Szpital publiczny
Nadzór nad gospodarką energetyczną szpitala obejmujący system CO i CWU z użyciem kotłowni gazowej, kogeneracji i kolektorów słonecznych.
Zakład przemysłowy
Sterowanie i nadzór nad parametrami pracy instalacji technologicznej.
Proszę wybrać DEMO...
Nasze główne usługi
System Nadzoru i
Sterowania SyNiS
System sterowania, nadzoru i archiwizacji pracy źródeł i odbiorów energii
Czytaj dalej
Plany gospodarki
niskoemisyjnej
Kierunki działań gmin w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych 
Czytaj dalej
Najnowsze realizacje
Najciekawsze publikacje