Klaster 3x20

Celem ogólnym Stowarzyszenia są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Misją, którą Stowarzyszenie realizuje w swojej działalności jest budowanie podstaw energetyki właściwej dla społeczeństwa wiedzy. W działalności Stowarzyszenia oznacza to wspieranie energetyki rozwijającej się z poszanowaniem przyrody i z wykorzystaniem infrastruktury Smart Grid.

Główny obszar aktywności Stowarzyszenia wynika z regulacji unijnego Pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 i obejmuje w szczególności działania na rzecz trzech celów:

     - zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

     - redukcji emisji CO2,

     - redukcji zużycia paliw kopalnych.

 

Stowarzyszenie Klaster 3x20  jako koordynator Klastra 3×20 otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji,  typ projektu 6 Tworzenie i rozwój klastrów dla projektu pn:

 

 ,,Promocja i wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście rozwoju konsorcjum Klaster 3x20”

 Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2012 do 30.09.2014 roku.

 

 Więcej informacji o znajdziecie  Państwo na stronie internetowej  www.klaster3x20.pl